exemplu: Mihai Eminescu, sau Ruga pentru parinti, etc.

-> -> Dimitrie Anghel
Ajuta-ne sa construim biblioteca! Adauga si tu texte in biblioteca.

Texte scrise de Dimitrie AnghelRezultate: 1-20 din 33 | 1 2 >>
autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Miresme dulci de flori mă-mbată și mă alintă gânduri blânde ...
Ce iertător și bun ți-e gândul, în preajma florilor plăpânde!
Râd în grămadă: flori de nalbă și albe flori de mărgărint,
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint,
Sfioase-s bolțile ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Sunt flori care-și înclină boiul și mor topite de visare,
Mai sunt și ochi ce plâng în noapte și-adorm când soarele răsare,
Mâhnite-s florile acele, dar jalea lor cine-o mai știe?
Cine-a-nțeles cît plâns ascunde sub ochi o dungă viorie?
Cît praf de flori nu cerne ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Miresme dulci plutesc în aer sub bolți umbrite de liane,
Și-i liniște-n grădina toată și pace ca-ntr-o săhăstrie
În care-ar fi murit viața învinsă de melancolie.
Din trandafiri, ici-colo, pică petale albe, diafane.
Ș-un glas de greier nu s-aude macar să-nalțe imnul vieții,
Să rupă ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
...Dar printre-atîtea nopți uitate în viața mea, țin minte-o nopate
Căci sunt, se vede,-anume clipe pe care sufletul le-nsamnă...
Și se făcea ca astăzi parcă pe vremea pîrgului de toamnă,
Cînd te urmează pretutindeni un miros vag de fructe coapte.
Pomătu-ntreg dormea de somnul acelor miluiți ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Iubito, te tot aștept să-mi vii,
În umbra de castani,
Ce-au tăinuit iubirea noastră
Atâți amari de ani.
Din vremile de mult trecute
Om întocmi amorul iarăși
Și dând de-o parte toate cele,
Din nou ne-om prinde buni tovarăși.
Și, îmbătăți de ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Vara s-a dus...
Palid, și fără vlagă, moare
Colo-n apus,
Mâhnitul soare...
Pustii sunt toate...
Când vine toamna cu vălu-i alb de brumă,
Holdele-s moarte,
Pădurea-i goală, izvoru-n maluri jalnic sună...
S-a stins farmecul nopții...
Nu mai răsare luna-n taină...
...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Cît de sfioasă crește noaptea, pălind încet din scară-n scară
Și cîtă liniște se lasă; pe cer grămezile de stele
Răsar ca niciodată parcă, iar luna plină printre ele,
S-alege albă și scînteie ca un ban nou într-o comoară.
Lîngă habuz, leandrul fraged din cînd în ...

Imn

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Împărecheri ciudate de slove...
o, cuvinte!
Ce farmec se deșteaptă cînd vă rostește gura...
De n-ați fi fost voi oare, atunci cu ce veșminte
S-ar fi-mbrăcat pe lume și dragostea și ura?
Ce-ar fi făcut un suflet cu tot ce-adună-ntr-însul,
Și oare brațul volnic, ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Îți scriu, să știi că toate-s așa ca la plecare,
Că n-an clintit un lucru de două săptămîni, —
Pe masă o mănușă, zvîrlită la-ntîmplare,
Păstrează încă forma frumoasei tale mîni.
Și iată evantaiul și mica ta oglindă,
— Oglinda, cea mai bună prieten-a femeiei, ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Sunt singură, și casa o am pe-un vîrf de stîncă
Și ca să-mi uit urîtul visez lîngă ferestre...
Ce mici și ce sărace-s splendorile terestre
Pe lîng-acele-ascunse în marea mea adîncă.
Semiramida însăși, de-ar fi putut să știe
Ce mîndră e o lume de alge ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Venea-nflorit de alge, de foi, și scoici barbare,
Vuind urca pe dune enormul ocean;
Venea ca un logodnic zvîrlind mărgăritare
Și ramuri rupte-n treacăt din codrii de mărgean.
Cu pletele zburlite sălta pe estacade,
Își anina în pripă splendidele-i dantele,
Și iar le lua ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Nu bate-n țerm, nu cîntă, nu murmură, nu cheamă
Cu răzimîndu-și tainic supt cap imensa-i liră,
A adormit și-acuma încet-încet respiră;
Iar eu, cu pași de umbră, pășesc pe țărm cu teamă.
Pășesc încet ca noaptea în casa dragei mele,
Și-atunci, ca rușinată, frumoasa uriașă ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Cum te-așteptam odată Duminică Prea-Sfîntă
Și cît îmi pari acuma de tristă și pustie...
Salonu-i gol, și-n umbră doar samovarul cîntă
Asemeni unui popă ce-ngîn-o leturghie.
Era cu toate-aceste așa de multă lume,
Veneau tenori celebri, și doamne diletante,
Poeți sermani, și fete ce ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Azi am găsit pe dună un braț alb de statuie,
Un braț furat de valuri de cine știe unde...,
Al cui a fost odată, cine-ar putea să spuie,
Când a căzut în mare, cine-ar putea răspunde?
E-un braț alb de femeie, fărmat mai sus de umăr, ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Privesc o semuire de om în discul lunii,
Un chip bizar ce râde, privind de sus pământul,
Un râs amar și straniu ce-l au numai nebunii,
Și morții, când pe buze li-a-ncremenit cuvântul.
E-un om cu bună seamă, e-un cap de om, - o mască,
...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Ce schimbătoare e la munte
Lumina; cât ai scăpăra,
Un curcubeu a-ntins o punte
Din casa mea pân’la a ta.
Și-un gând, un gând nebun îmi vine!
- Așa-s poeții uneori –
Să mă avânt până la tine
Pe puntea asta de culori. ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
În pragul scărilor rămas-am și nu-mi mai recunosc grădina.
E noapte,-o noapte viorie, de parc-ar fi trecut lumina
Prin ochii cei mai duși de visuri, prin inima cea mai blajină,
E-o dulce noapte alungată dintr-un serai, de vreo cadînă.
Un pas nu îndrăznesc, de teamă să ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
E cald și lîngă trunchiuri umbra treptat se face tot mai mică,
Văzduhul tot nu se-nfioară de nici un zbor de rîndunică.
Și doar furnicile de-aleargă acuma fără de hodină,
Mărgele negre sămănate pe drumuri albe de lumină.
În straturi florile-s trudite; un crin din cînd ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Sînt seri cînd murmurul furtunei e-așa de blînd, încît ai spune
Că s-a ascuns în umbr-un înger și povestește o baladă.
Pe-astfel de seri, fără de voie, pe mînă fruntea-mi las să cadă,
Și nu știu pentru ce atuncea aș vrea să-ngîn o rugăciune.
Aș vrea, ...

autor:

Dimitrie Anghel


adăugat în bibliotecă la 25.05.2010
Ce stranii lucruri dorm în suflet și cum nu uită el nimică
Din cîte le închizi într-însul, ca într-o urnă funerară;
E iarnă azi și, fără voie, eu văd o zi de primăvară;
Și mă simt iarăși lîngă tine, pierduta, dulcea mea amică...
În casa toată ...Rezultate: 1-20 din 33 | 1 2 >>
Utile
Dictionar de rime

Afla mai multe
ce este spunetiparerea.ro?
ce este un expresial?