exemplu: Mihai Eminescu, sau Ruga pentru parinti, etc.

-> -> -> Bucla inchisa
( ! ) Warning: fopen(/home/sppro/public_html/global_includes/cache/html/brdcrmb_252f02afeb5bae2c6770a611dd383222.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php on line 143
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001231448{main}( )../universal_page.php:0
20.01881721360include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/texte.php' )../universal_page.php:56
30.02181769672include( '/home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php' )../texte.php:100
40.02191788160fopen ( )../breadcrumbs.php:143

( ! ) Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php on line 144
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001231448{main}( )../universal_page.php:0
20.01881721360include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/texte.php' )../universal_page.php:56
30.02181769672include( '/home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php' )../texte.php:100
40.02231791376fwrite ( )../breadcrumbs.php:144

( ! ) Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php on line 145
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001231448{main}( )../universal_page.php:0
20.01881721360include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/texte.php' )../universal_page.php:56
30.02181769672include( '/home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php' )../texte.php:100
40.02261788272fclose ( )../breadcrumbs.php:145
Ajuta-ne sa construim biblioteca! Adauga si tu texte in biblioteca.

Bucla inchisa

de


Share | |De la: Preşedinte
Către: Secretarul Consiliului Ştiinţific
Am fost informat că locuitorii Pământului au reuşit să elibereze energia atomică şi au început experimente cu propulsia rachetelor. Problema este foarte serioasă. Doresc imediat un raport complet. De data aceasta să fie scurt!
K. K. IV.

De la: Secretarul Consiliului Ştiinţific
Către: Preşedinte
Iată situaţia: Cu câteva luni în urmă, instrumentele noastre au detectat o emisie intensă de neutroni dinspre Pământ, dar analiza programelor radio n-a oferit nici o explicaţie imediată. Acum trei zile, a avut loc a doua emisie şi, curând după aceea, toate transmisiunile terestre au anunţat utilizarea bombelor atomice în actualul război. Translatorii n-au definitivat interpretările, totuşi se pare că bombele sunt de puteri considerabile. Deocamdată, au fost utilizate două. S-au difuzat unele detalii privind construcţia lor, însă elementele respective n-au fost identificate. Un raport mai amănunţit va fi înaintat, imediat ce este posibil. În prezent, se ştie cu siguranţă doar că locu¬itorii Pământului au eliberat energia atomică sub formă de explozie.
Se cunosc foarte puţine elemente despre cercetarea pământea¬nă în domeniul rachetelor. Astronomii noştri au observat cu atenţie planeta, pornind de la prima detectare a emisiunilor radio, cu o generaţie în urmă. Este sigur că pe Pământ există un tip de rachete cu rază mare de acţiune, întrucât în recentele comunicate militare s-au făcut numeroase referiri la ele. Nu s-au abordat însă în mod serios incursiunile în spaţiul interplanetar. Se estimează că, la sfârşitul actualului război, locuitorii planetei vor desfăşura cercetări în această direcţie. Le vom supraveghea cu atenţie emisiunile ra¬diofonice, iar observaţiile astronomice vor fi sporite.
Din extrapolările făcute asupra tehnologiei lor, reiese că ar fi ne¬voie, cu aproximaţie, de douăzeci de ani până ce Pământul ar reuşi să construiască rachete atomice capabile să străbată spaţiul. Por¬nind de la această ipoteză, se pare că a sosit momentul instalării unei baze pe Lună, astfel încât să putem urmări îndeaproape expe-rimentele premergătoare.
Trescon

(Adăugare făcută în manuscris):
Războiul de pe Pământ a luat sfârşit, aparent datorită folosirii bombei atomice. Deznodământul nu afectează consideraţiile ante¬rioare, dar este posibil ca pământenii să se poată concentra asupra cercetărilor teoretice şi aplicative mai repede decât ne aşteptaserăm. Unele emisiuni au indicat deja aplicarea energiei atomice pentru propulsia rachetelor.
T.

De la: Preşedinte
Către: Şeful Biroului Securităţii Extraplanetare (B.S.E.)
Ai văzut raportul lui Trescon.
Trimite imediat o expediţie spre satelitul Pământului, care să ur¬mărească îndeaproape activitatea de pe planetă, raportând imediat progresele experimentelor cu rachete.
Ia toate măsurile de precauţie pentru ca prezenţa noastră pe Lună să rămână secretă. Răspunzi în mod direct de misiune. Îmi vei ra¬porta anual, sau chiar mai des, dacă va fi necesar.
K. K. IV.

De la: Preşedinte
Către: B.S.E.
Unde-i raportul despre Pământ?!!
K. K. IV.

De la: B.S.E.
Către: Preşedinte
Regretăm întârzierea, datorată avariei navei ce transporta raportul. Pe durata anului trecut, nu s-au înregistrat semne ale unor experi¬mentări cu rachete şi nici emisiunile terestre n-au făcut referiri la ele.
Ranthe

De la: B.S.E.
Către: Preşedinte
Este posibil să fi văzut rapoartele mele anuale adresate regreta¬tului dvs. tată în legătură cu subiectul amintit. În ultimii cincispreze¬ce ani, nu s-au înregistrat evenimente notabile, dar următorul mesaj tocmai a fost recepţionat de la baza noastră lunară:
Astăzi, un proiectil rachetă, aparent propulsat atomic, a părăsit atmosfera Pământului, decolând din continentul nordic. După ce a parcurs în spaţiu un sfert din diametrul planetar, s-a reîntors la sol.
Ranthe

De la: Preşedinte
Către: Şeful Statului Major
Ce ai de comentat?
K. K. V.

De la: Şeful Statului Major
Către: Preşedinte
Aceasta înseamnă sfârşitul politicii noastre tradiţionale.
Unica speranţă în planul securităţii este de a-i opri pe pământeni să avanseze în această direcţie. Din cunoştinţele noastre referitoa¬re la ei, reiese că ar fi necesară o ameninţare serioasă.
Întrucât gravitaţia ridicată face imposibilă coborârea noastră pe pla¬netă, posibilităţile de acţiune sunt limitate. Problema a fost studiată de Anvar, în urmă cu aproape un secol, iar eu sunt întru totul de acord cu concluziile sale. Trebuie să acţionăm imediat în direcţiile respective.
F.K.S.

De la: Preşedinte
Către: Primul Ministru
Informează Consiliul în legătură cu organizarea unei întruniri ex¬traordinare, mâine la amiază.
K. K. V.

De la: Preşedinte
Către: B.S.E.
Douăzeci de nave ar trebui să fie suficiente pentru punerea în aplicare a planului Anvar. Din fericire, nu este necesar să le echi¬păm cu armament... deocamdată. Raportaţi-mi săptămânal progre¬sele înregistrate.
K. K. V.

De la: B.S.E,
Către: Preşedinte
Nouăsprezece nave au fost terminate. A douăzecea ne-a dat ceva bătaie de cap datorită unor defecţiuni ale blindajului ― ea nu va fi gata decât cel mai devreme peste o lună.
Ranthe

De la: Preşedinte
Către: B.S.E.
Nouăsprezece sunt suficiente. Mâine vom reexamina împreună planul de operaţii. Este gata ciorna mesajului nostru?
K. K. V.

De la: B.S.E.
Către: Preşedinte
Iată ciorna:
Locuitori ai Pământului!
Noi, locuitorii planetei pe care o numiţi Marte, v-am observat de mulţi ani cercetările vizând stăpânirea zborului interplanetar. Aces¬te experimente trebuie să înceteze! Studiul pe care l-am efectuat asupra rasei voastre ne-a convins că, în actuala etapă de civilizaţie, nu sunteţi apţi de a vă părăsi planeta. Navele pe care le vedeţi plu¬tind acum deasupra oraşelor voastre sunt capabile să le distrugă în totalitate şi o vor face, dacă nu puneţi capăt încercărilor de cucerire a spaţiului.
Am instalat un observator pe satelitul natural al Pământului şi putem detecta imediat orice încălcare a acestor ordine. Dacă le veţi asculta, nu vom interveni în dezvoltarea voastră. În caz contrar, câte un oraş terestru va fi distrus, de fiecare dată când vom observa o rachetă părăsind atmosfera Pământului.
În numele Preşedintelui şi Consiliului Marţian,
Ranthe

De la: Preşedinte
Către: B.S.E.
De acord. Puteţi efectua traducerea.
Am renunţat la ideea de a însoţi flota. Raportaţi-mi în detaliu, de îndată ce veţi reveni.
K. K. V.

De la: B.S.E.
Către: Preşedinte
Am deosebita onoare de a vă raporta încheierea cu succes a misiunii. Călătoria a fost lipsită de evenimente notabile. Mesajele radio dinspre planetă au indicat că fuseserăm detectaţi de la mare distanţă, sosirea noastră a provocat o stare de tulburare generală. Flota s-a dispersat conform planului şi am emis ultimatumul. Am plecat imediat după aceea, fără a fi atacaţi.
Voi raporta în detaliu peste două zile.
Ranthe

De la: Secretarul Consiliului Ştiinţific
Către: Preşedinte
Psihologii şi-au încheiat raportul pe care-l anexez.
După cum era de aşteptat, la început, mesajul nostru a indignat această rasă încăpăţânată şi euforică. Şocul suferit de mândria lor trebuie să fi fost considerabil, fiindcă se credeau unicele fiinţe inte¬ligente din Univers.
După câteva săptămâni, însă, tonul declaraţiilor lor a cunoscut o schimbare oarecum neaşteptată. Băştinaşii au început să-şi dea seama că noi le interceptăm toate transmisiunile, şi unele mesaje ne-au fost adresate în mod direct. Au afirmat că sunt de acord să întrerupă experienţele cu rachete, conform dorinţelor noastre. Este o reacţie pe atât de surprinzătoare, pe cât de binevenită. Chiar dacă pământenii încearcă să ne inducă în eroare, acum, după stabilirea celei de-a doua baze în afara limitelor atmosferice, ne găsim în per¬fectă siguranţă. Ei nu mai pot construi nave spaţiale fără ca noi să le vedem, ori să detectăm radiaţiile propulsiei.
Supravegherea Pământului va continua riguros, după cum s-a stabilit.
Trescon

De la: B.S.E.
Către: Preşedinte
Da, este adevărat că în ultimii zece ani nu s-au mai desfăşurat experimente cu rachete. În nici un caz nu ne aşteptam ca Pământul să capituleze aşa de uşor!
Sunt de acord că existenţa acestei rase reprezintă o ameninţare permanentă pentru civilizaţia noastră, de aceea am demarat cer¬cetările în direcţiile pe care le sugeraţi. Problema este destul de dificilă datorită mărimii planetei. Nu se poate pune în discuţie întrebuinţarea explozibililor; se pare că cele mai mari posibilităţi de succes le-ar avea armele chimice radioactive.
Din fericire, dispunem acum de timp suficient pentru încheierea cercetărilor. Vă voi raporta regulat rezultatele pe care le vom obţine.
Ranthe
(Sfârşitul documentului)

De la: Căpitan rang III Henry Forbes, Divizia Contrainformaţii, Corpurile Spaţiale Speciale
Către: Profesor S. Maxton, Catedra de Filologie, Universitatea Oxford
Ruta: Transender II (via Schenectady)
Documentele însoţitoare, precum şi altele, au fost descoperite în ruinele despre care se crede că ar aparţine principalului oraş marţian. (KL 302895 pe grila planetară.) Utilizarea frecventă a ideogramei pentru "Pământ" sugerează că pot prezenta un interes special; în tot cazul, se speră că vor fi traduse. Alte documente vor fi expediate în cel mai scurt timp.
Cpt.r.III, H. Forbes
[Adăugare făcută în manuscris)

Dragă Max,
Iartă-mă, dar n-am mai avut timp să iau legătura cu tine. O să te caut imediat ce revin pe Pământ.
Isuse! Marte e făcută praf! Coordonatele noastre au fost perfecte şi bombele s-au materializat exact deasupra oraşelor lor, aşa cum au prezis băieţii de la Mount Wilson.
Vă expediem o grămadă de chestii prin cele două aparate mici, dar până nu se materializează transmiţătorul cel mare, acţiunile noastre sunt destul de limitate şi, desigur, nici unul dintre noi nu poate face drumul înapoi. Prin urmare, daţi-i zor!
Mă bucur că ne putem reîntoarce la cercetările asupra rachete¬lor. Poate că sunt de modă veche, dar nu mă încântă deloc să fiu propulsat prin spaţiu cu viteza luminii!
Pe fugă,
Henry

Text adăugat în bibliotecă de nastya

Ți-a plăcut acest text? Dă-l mai departe!


  |  5

0 comentarii pentru Bucla inchisa

Fii primul care adauga un comentariu!

Spune-ti parerea despre Bucla inchisa

Nume*
Email (dacă vrei să fii anunţat când apar comentarii noi)
Titlul comentariului
Comentariul tău

cod de validare
loader generează cod nou
Cod de validare*
Anunţă-mă când apar comentarii noi ( ! ) Warning: fopen(/home/sppro/public_html/global_includes/cache/html3/biblioteca-vmenu.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/sppro/public_html/biblioteca/vmenu.php on line 46
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001231448{main}( )../universal_page.php:0
20.01881721360include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/texte.php' )../universal_page.php:56
30.02641781848include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/vmenu.php' )../texte.php:167
40.02781798552fopen ( )../vmenu.php:46

( ! ) Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sppro/public_html/biblioteca/vmenu.php on line 47
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001231448{main}( )../universal_page.php:0
20.01881721360include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/texte.php' )../universal_page.php:56
30.02641781848include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/vmenu.php' )../texte.php:167
40.02811810984fwrite ( )../vmenu.php:47

( ! ) Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sppro/public_html/biblioteca/vmenu.php on line 48
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001231448{main}( )../universal_page.php:0
20.01881721360include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/texte.php' )../universal_page.php:56
30.02641781848include( '/home/sppro/public_html/biblioteca/vmenu.php' )../texte.php:167
40.02821798528fclose ( )../vmenu.php:48

Utile
Dictionar de rime

Afla mai multe
ce este spunetiparerea.ro?
ce este un expresial?